Novosti iz CRSH d.o.o.

03.10.2014 Nudimo usluge umjetnog osjemenjivanja krava i krmača

UMJETNO OSJEMENJIVANJE GOVEDA

- prvi pripust            160,00 kn + PDV
- pregon                     40,00 kn + PDV

UMJETNO OSJEMENJIVANJE KRMAČA
 
-  pripust            80,00 kn + PDV
 
Usluge umjetnog osjemenjivanja krava i krmača  vršiti će djelatnici Centra za reprodukciju u stočarstvu Hrvatske d.o.o.
 
S punim povjerenjem obratite nam se na  kontakt telefon: 
                                   
                                    048 711 585Adresa

CRSH d.o.o.
Centar za reprodukciju u stočarstvu Hrvatske
48260 Križevci
Telefon: +385 48 718 700
Fax: +385 48 718 683
Email: [email protected]

>>> Svi kontakti CRSH-a

Usluge i proizvodi

Prodaja
Govedarstvo
Svinjogojstvo
Kozarstvo i ovčarstvo
Laboratoriji

Arhive

Katalozi
Foto albumi
DokumentiNa vrh / Go Top